Chức năng nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch hướng dẫn cho thành viên trong quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp và các công việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng giao thông nội đồng, kênh mương bê tông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đồng ruộng…..
- Dịch vụ đầu vào cho thành viên gồm các khâu: làm đất, gieo trồng, thủy lợi, giống, bảo vệ thực vật, vật tư phân bón, thú y, sửa chữa máy móc nông cụ. 
- Dịch vụ đầu ra cho thành viên: tổ chức tiêu thụ lúa giống, rau an toàn.
- Liên kết sản xuất  giống cây trồng các loại: giống thuần và giống lai F1
- Liên kết với các đơn vị trong và ngoài thành phố để gia công các mặt hàng thủ công xuất khẩu góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên.
- Thực hiện công tác khuyến nông, công ích phúc lợi khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên.
- Sản xuất rau củ quả các loại.