Giới thiệu chung

- Tên HTX: HTX Dịch vụ sản xuất và Kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1.
 - Địa chỉ: Thôn Yến Nê II, xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
 -  Điện Thoại: 0511.2218.244;  Email: htxhoatien@hotmail.com
 - Thành lập 02/11/1977. Tháng 08/1996 chuyển đổi thí điểm hoạt động theo Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Quảng nam, Đà nẵng hoạt động theo Luật HTX năm 1997 và 2003. Đến ngày 15  tháng 7 năm 2015 chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
- Số lượng hộ thành viên là 1.370 gồm 6 thôn: Thôn Cẩm nê, Thôn Dương Sơn, Thôn Yến Nê I, Thôn Yến Nê II, Thôn Thạch Bồ, Thôn Bắc an.
- Tổng vốn hoạt động HTX: 2.400.000.000 đồng (vốn góp thành viên: 430.000.000 đ, vốn tích lũy: 1.970.000.000 đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất giống, thủy nông, làm đất, vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật, tiêu thụ rau an toàn, vật liệu xây xựng; tổ chức hướng dẫn sản xuất nông nghiệp và khuyến nông.