Trang chủ / Liên hệ

HTX DVSX KDTH Hòa Tiến 1

Địa chỉ:
Thôn Yến Nê II, xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.2218.244
Email:
htxhoatien@hotmail.com
Website:
htxhoatien1.vn

LIÊN HỆ HỢP TÁC XÃ