Giống lúa IR17494 (13/2)

Giá bán: Liên hệ

I. Nguồn gốc: Do Viện Bảo vệ Thực vật nhập nội và tuyển chọn.

II. Đặc điểm giống

- Thời gian sinh trưởng: tại Miền Trung vụ Đông xuân 140- 145 ngày ; vụ Hè thu 120- 125 ngày. Tại Miền Bắc vụ Đông xuân 170-180 ngày; vụ Mùa 130 -135 ngày.
- Chiều cao cây 95 - 105 cm, khối lượng 1000 hạt 24 -25 gram. Dạng hạt bầu dài, vỏ trấu mỏng, khép không kín, màu vàng, hạt dễ bị mất sức nẩy mầm trong quá trình bảo quản.
- Đẻ nhánh khoẻ, chịu rét hơi yếu, cứng cây, lá đứng, chịu phân khá, ít đổ ngã, sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu, kháng bệnh bạc lá ở mức độ trung bình.
- Năng suất trung bình đạt 55 - 60 tạ/ha, thâm canh có thể đạt từ 70 - 75 tạ/ha.

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Chân đất: thích hợp chân đất vàn, vàn cao hoặc vàn trũng, hơi chua, thâm canh cao. Tránh những vùng trũng, ngập nước ở vụ mùa. Là giống lúa tốt, có tiềm năng năng suất cao, ổn định trong cả 2 vụ, xuân chính vụ và mùa trung.
- Thời vụ gieo trồng: + Tại các tỉnh phía Bắc trà Xuân sớm gieo mạ 20- 30/11, cấy tuổi mạ cấy 5-6 lá; vụ Mùa gieo mạ 25/5 - 15/6, cấy tuổi mạ 18-20 ngày.
+ Tại Nam Trung Bộ tùy theo khuyến cáo các địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Đông Xuân gieo sạ 20- 31/12; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.
- Mật độ cấy: 50 - 55 khóm/m2, cấy 2 - 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

Các sản phẩm khác