Giống lúa Xi23

Giá bán: Liên hệ

I. Nguồn gốc: do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo.

II. Đặc điểm giống:

- Cao cây từ 100- 110 cm, đẻ nhánh khá.
- Thời gian sinh trưởng: tại Miền Bắc vụ Xuân từ 180- 190 ngày; vụ Mùa 130-135 ngày. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông Xuân 130-135 ngày; vụ Hè thu 120-125 ngày.
- Năng suất trung bình 60- 65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70-75 tạ/ha, gạo trong không bạc bụng, ngon cơm.
- Xi23 cứng cây, chống đổ tốt, chịu thâm canh.
- Xi23 chống chịu khá với bệnh bạc lá vi khuẩn, đạo ôn, rầy nâu.
- Xi23 chịu chua mặn, chịu úng và chịu rét khá.

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Chân đất: thích hợp với trà Xuân sớm, Xuân chính vụ hoặc Mùa trung trên đất chân vàn hoặc thấp.
- Thời vụ gieo cấy: + Tại Miền Bắc có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Xuân sớm gieo 15-30/11, cấy trước lập xuân (5/2); vụ Xuân chính vụ gieo 1-15/12, cấy sau lập xuân 5/2, tuổi mạ cấy 5-6 lá; vụ Mùa gieo trước ngày 10/6, tuổi mạ cấy 18-20 ngày.
+ Tại Nam Trung Bộ tùy theo khuyến cáo các địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Đông Xuân gieo sạ 20- 31/12; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.
- Mật độ cấy: 50 - 55 khóm/m2, cấy 2 - 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

Các sản phẩm khác