Giống Khang dân đột biến

Giá bán: Liên hệ

I. NGUỒN GỐC: Do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo. Là giống sử hữu bản quyền sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.

II. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

- Cao cây 110-115 cm, phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh đậm, khả năng đẻ nhánh trung bình, cổ bông và thân to hơn, cây cứng hơn Khang dân 18.

- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày; vụ Hè thu 95- 100 ngày.

- Năng suất trung bình 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 70-75 tạ/ha. Hạt thon, nhỏ, màu vàng đẹp, khối lượng 1000 hạt 20-21 gram, chất lượng gạo tốt, cơm ngon mềm hơn Khang dân 18.

-Khả năng chống đổ khá, nhiễm khô vằn nhẹ, đạo ôn từ nhẹ đến trung bình, kháng vừa rầy nâu, phạm vi thích ứng rộng.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Chân đất: Thích hợp với chân đất vàn cao, vàn và vàn hơi trũng.

- Thời vụ: Theo hướng dẫn của mỗi địa phương,có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

+ Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: trà Xuân muộn gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá (nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá); vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ: vụ Xuân gieo 10-31/1, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá với mạ dày xúc (mạ dược cấy 4-4,5 lá), vụ Hè thu gieo 20/5-5/6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
+ Khu vực Nam Trung Bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 20/12-15/01; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.

- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay
- Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón: