Giống lúa hương thơm 1 (HT1)

Giá bán: Liên hệ

I. Nguồn gốc: Là giống lúa chất lượng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

II. Đặc điểm giống

- Là giống cảm ôn cấy được cả 2 vụ, thời gian sinh trưởng ngắn: vụ Xuân 130-135 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày.
- Cao cây từ 95- 105 cm, trỗ nhanh, thoát cổ bông, dạng hình gọn, đẻ nhánh khá chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh khá (ít bị nhiễm đạo ôn, khô vằn bạc lá). Chịu được thâm canh, chịu rét và chua trung bình.
- Giống lúa HT1 có dạng hạt thon dài màu vàng sẫm, bông dài 22-25 cm, số hạt trên bông cao, khối lượng 1000 hạt 24-25 gram, gạo trong, cơm thơm và mềm.
- Năng suất trung bình 50-55 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 65-70 tạ/ha

III. Yêu cầu kỹ thuật:

- Chân đất: thích hợp chân vàn, vàn cao trong trà Xuân muộn và Mùa sớm.
- Thời vụ gieo cấy: trà Xuân muộn gieo từ 20/1-10/2 , gieo mạ dầy xúc hoặc mạ nền tuổi mạ cấy 3-3,5 lá , nếu gieo mạ dược tuổi mạ cấy 4,0-4,5 lá ; vụ Hè thu gieo 25/5-5/6 và vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 15-18 ngày.
- Mật độ cấy: 50- 55 khóm/m2; cấy 2- 3 dảnh/khóm, cấy nông tay
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón: