Giống lúa Khang Dân 18

Giá bán: Liên hệ

I. Nguồn gốc: Là giống lúa thuần Trung Quốc, có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt.

II. Đặc điểm giống

- Cao cây từ 95-100 cm, phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh vàng, khả năng đẻ nhánh trung bình.
- Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 130-135 ngày; vụ Mùa sớm từ 105-110 ngày.
- Năng suất trung bình 50-55 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 60-65 tạ/ha. Hạt thon, nhỏ, màu vàng đẹp, khối lượng 1000 hạt 19,5-20 gram, chất lượng gạo tốt, cơm ngon.
- Khả năng chống đổ trung bình, nhiễm khô vằn, đạo ôn từ nhẹ đến trung bình, phạm vi thích ứng rộng.

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Chân đất: thích hợp với chân đất vàn cao, vàn và vàn hơi trũng trong các trà Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh miền Bắc; vụ Đông xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Trung.
- Thời vụ gieo cấy: + Các tỉnh miền Bắc có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Xuân muộn gieo từ 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá, nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá ; vụ Mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ từ 15-18 ngày.
+ Các tỉnh miền Nam Trung bộ tùy theo khuyến cáo của các địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau: vụ Đông xuân gieo sạ từ 10-20/01; vụ Hè thu gieo sạ từ 10-20/06.
- Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm (áp dụng cho miền Bắc), cấy nông tay.
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón: