• Căn cứ theo hướng dẫn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà nẵng và UBND Huyện Hoà vang.
  • Căn cứ vào nhận định của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương.
Nhìn chung mùa mưa năm nay ở Trung bộ có khả năng kết thúc muộn hơn so với năm 2015, với đặc điểm thường mưa nhiều ở đầu vụ,giữa vụ rét lạnh tập trung đề phòng ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp,riêng những tháng mùa khô năm 2017 đề phòng khả năng thiếu nuớc tưới.
Này HTX thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ Đông xuân 2016- 2017 như sau:
1/ Lịch thời vụ: thời gian gieo từ ngày 15- 31/12/2016:
+ Từ ngày 15-25/12-2016 dùng giống dài ngày.
+ Từ ngày 25- 31/12/2016 dùng giống Trung, ngắn ngày.
+ Ruộng trũng gieo từ ngày 25/12/2016 đến ngày 5/1/2017 dùng giống trung, ngắn ngày.
2/ Cơ cấu các loại giống:
+ Giống chính: HT1, OM 4900, Xi 23, Thiên ưu 8. Tuy nhiên hạn chế sản xuất lúa dài ngày.
+ Giống bổ sung: BT 7, BC 15, NX 30, nếp, 13/2.
Sử dụng giống kỹ thuật để sản xuất, mật độ gieo phải phù hợp từ 4 – 5 kg/ sào (80 – 100 kg/ ha) nhằm tiết kiệm lượng giống và cần dự phòng giống đề phòng rửa trôi, hư hỏng ở đầu vụ.
Lưu ý: Lên luống để tiện việc chăm sóc trong quá trình phát triển của cây lúa