Hiện nay trên địa bàn HTX Hòa tiến 1 cây lúa đang trong giai đoạn phân hóa đòng đất nhưng cây lúa đã bị nhiễm rầy cám trắng, HTX đã chỉ đạo cho các đội và bà con nông dân phun thuốc đồng loạt và đại trà trên toàn diện tích bị nhiễm rầy trên.
Một số diện tích lúa NX30 và Xi23 cũng mới bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh khô vằn, đề nghị bà con nông dân tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả nhất.